PROJECTES (Cat)   

Els Pescadors de l'Escala

Firal Band

Bolling Ensemble

Firal Band

Pastorets Banyoles

Firal Band

The Firal Band

Firal Band
PROJECTES (Cat)   

Els Pescadors de l'Escala

Firal Band

Bolling Ensemble

Firal Band

Pastorets Banyoles

Firal Band

The Firal Band

Firal Band
PROJECTES (Cat)   
 

 

Actualment aquest són els projectes on participo activament.

Entra dins de cadascun d'ells per saber-ne més i veure'n les darreres novetats.

Pescadors de l'Escala

Els Pescadors de l'Escala

Bolling Ensemble

Bolling Ensemble

Pastorets Banyoles

Els pPstorets de Banyoles

The Firal Band

Firal Band

XARXES

                          

REPRODUEIX A

                            

 

JORDI CABARROCAS